Logg inn

Personvernerklæring 

1. Innledning

CabinWeb AS ("CabinWeb") har som formål å behandle dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, og i samsvar med det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder personopplysningsloven og EU personvernforordning 2016/679 ("GDPR"). 

Denne personvernerklæringen inneholder informasjon om hvordan CabinWeb behandler personopplysninger for egne formål. For å lese mer om hvordan CabinWeb opererer som databehandler på vegne av kunder, vennligst se her.  


2. Behandlingsansvar

CabinWeb er behandlingsansvarlig for personopplysninger som CabinWeb behandler i forbindelse med inngåelse og forvaltning av avtalene med våre kunder, samt behandling av personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere. Hvis du har spørsmål knyttet til dette, er du alltid velkommen til å ta kontakt med oss. For kontaktinformasjon, vennligst se punkt 9 nedenfor.


3. Personopplysninger som blir behandlet

Personopplysninger samles inn direkte fra våre kunder, fra kundens utpekte kontaktpersoner når vi tilbyr våre tjenester og når vi følger opp inngåtte kontraktsforhold, samt fra samarbeidsparter og leverandører. I tillegg samles personopplysninger inn indirekte gjennom bruk av informasjonskapsler på våre nettsider. For våre retningslinjer for informasjonskapsler, vennligst se her.

CabinWeb samler inn og behandler informasjon som:

  • Navn på kunders/samarbeidspartners/leverandørers kontaktperson.
  • E-postadresse til kunders/samarbeidspartners/leverandørers kontaktperson.
  • Telefonnummer til kunders/samarbeidspartners/leverandørers kontaktperson.
  • Dine preferanser m.m. knyttet til bruk av nettsiden.


4. Behandligens formål og lovlighet

Personopplysningene behandles med det formål å organisere og administrere våre kunderelasjoner, følge opp kontraktsforhold samt å organisere og administrere relasjoner til samarbeidspartnere og leverandører, i tillegg benyttes enkelte opplysninger også for å forbedre brukeropplevelsen din på nettsiden vår. Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav f, som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendig for å vareta en berettiget interesse. Den berettigede interessen er inngåelse og forvaltning av kontrakter, CRM og kundepleie.


5. Sikkerhet og konfidensialitet

For å sikre at behandlingen av dine personopplysninger skjer på en trygg og lovmessig måte har CabinWeb et internkontrollsystem som blant annet omfatter rutiner og retningslinjer for vår behandling av personopplysninger, behandlingsprotokoll og streng tilgangsstyring og tilgangskontroll.


6. Behandligens varighet

Personopplysninger vil ikke lagres lengre enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.


7. Registrertes rettigheter

I den grad det følger av gjeldende personvernlovgivning, vil du kunne ha rett til innsyn i, korrigering og sletting av personopplysninger som CabinWeb behandler om deg. Videre har du i noen tilfeller rett til å kreve at behandlingen begrenses, rett til å protestere mot behandlingen, og rett til å motta personopplysninger om deg selv og overføre disse til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Rett til sletting får ikke anvendelse dersom behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse, eller av hensyn til allmennhetens interesse.

Dersom du ønsker å utøve disse rettighetene, ber vi deg ta kontakt med CabinWeb ved å benytte  kontaktopplysninger som er angitt nedenfor i punkt 9 nedenfor.


8. Informasjonskaplser (cookies)

CabinWeb sin nettside inneholder informasjonskapsler. Informasjonskapsler eller cookies er et datasett i form av tekst som blir lagret på din maskin når du surfer på nett. Formålet med informasjonskapsler er å bruke informasjon (eksempelvis din IP adresse) for statistiske formål og for å kunne tilby tilpasset informasjon ved navigering på internett. Du kan justere innstillingene i nettleseren din dersom du ønsker å avvise bruken av informasjonskapsler. Ved å avvise informasjonskapsler fra CabinWeb sin nettside er det mulig at du ikke er i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. For våre detaljerte retningslinjer for bruk av informasjonskapsler, se her.


9 Kontaktopplysninger

Dersom du har spørsmål knyttet til innholdet i denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve dine rettigheter etter punkt 7 ovenfor, kan du kontakte oss på [email protected] eller på telefonnummeret +47 52 02 50 57.


10. Tilsynsmyndighet og klagerett

Datatilsynet er tilsynsmyndighet når det gjelder vår behandling av personopplysninger. Vi oppfordrer deg til å ta  alltid kontakt med CabinWeb først dersom du mener at dine rettigheter ikke er oppfylt.


11. Endringer i personvernerklæring

CabinWeb forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. De endrede/oppdaterte betingelsene vil gjelde både for behandlingen av allerede innsamlede opplysninger og for opplysninger som behandles etter at oppdatert personvernerklæring er publisert.