Logg inn

Pris

Prisen settes basert på antall brukere og antall utleieobjekter som skal administreres. I tillegg kan en også velge å ha inkludert administrasjon- og bruker- støtte. CabinWeb har en unike kompetanse på firmahytter og ikke minst eget system, og bruker denne kompetansen til å hjelpe eller overta arbeidet (outsourcing) med å administrere systemet og hjelpe sluttbrukeren. 

Utleiebasert

Dersom en har 1 eller 2 utleieobjekter kan det raskt lønne seg å benytte vår utleiebaserte pris. Her vil du som kunde ha tilgang til all funksjonalitet i CabinWeb, hvor innbetaling av egenandel fra de ansatte vil skje på forskudd via kort-betaling. Når den ansatte betaler for et leieforhold vil CabinWeb trekke en prosentandel tilsvarende 15% av innbetalt beløp som lisens-betaling. I perioder uten utleie vil da lisensen for bruk av CabinWeb være gratis. Dersom dere ønsker å outsource administrasjonsarbeidet, vil prosentandelen tilsvare 30%, og ved å tjenesteutsette både administrasjon og brukerstøtten, vil det prosentandelen tilsvare 50% av innbetalt beløp.  For at CabinWeb skal kunne trekke lisens av innbetaling, er kort-betaling eneste mulige betalingsmåte. Kortbetaling vil ikke medføre ytterliggere kostnader utover overnevnte gebyr. 

Fast månedspris

Ved 3 eller flere utleieobjekter kan det lønne seg å gå over til en fast månedlig lisenskostnad, noe som gir dere en forutsigbar utgift, og hvor den årlige utgiften i de aller fleste tilfeller blir lavere enn utleiebasert pris. I de tilfeller hvor alle utleieobjektene er lokalisert i utlandet og det herjer en pandemi vil allikevel utleiebasert pris svare seg. Enkel, standard og utvidet inneholder akkurat samme funksjonalitet og tilbud om administrasjon og brukerstøtte. Eneste forskjell er hvor mange brukere som skal ha tilgang og hvor mange utleieobjekter som skal administreres. 

For eksempel vil et firma med opptil 5 utleieobjekter og opptil 500 ansatte få en lisenskostnad på kr. 1170 pr. måned. Ved oursoursing av administrasjonen vil den månedlige kostnaden øke til kr. 2339, og ønsker man å outsource også brukerstøtten så vil prisen øken til kr. 3901 pr. mnd.

Tilsvarende vil et firma med opptil 10 utleieobjekter og opptil 2500 ansatte få en lisenskostnad på kr. 3901 pr. måned. Ved oursoursing av administrasjonen vil den månedlige kostnaden øke til kr. 5564, og ønsker man å outsource også brukerstøtten så vil prisen øken til kr. 10 464 pr. mnd. 

Til forskjell fra utleiebasert lisens vil dere ved fast månedspris kunne velge selv om dere ønsker å benytte kostnadsfrie eksport-filer for trekk på lønn  eller import til fakturaprogram, benytte VIPPS-betaling (som krever eget kundeforhold hos VIPPS + 2% transaksjonsgebyr), og kort-betaling (med omsetningsbestemt transaksjonsgebyr på mellom 3,4% og 7,5%).

Ta kontakt for å få pris tilpasset deres behov.