Logg inn

Systemet CabinWeb

CabinWeb er en SaaS-tjeneste (programvare som en tjeneste) som er utviklet og videreutviklet i samarbeid med brukerne i over 20 år.

På tross av sitt brukervennlige system, har CabinWeb en funksjonalitet og fleksibilitet som overgår både forventninger og alternativer fra markedet. Grunnsteinen i vårt fundament er "rettferdig tildeling"; samme person skal ikke kunne vinne hver gang.

Enkelt og oversiktlig

Brukeren har enkel tilgang til søknader og bestillinger og vil bli varslet av systemet når og hvor ofte en selv ønsker.

Alt du trenger i et system

Autentisering, trekning, bestilling, betaling, trekning, adgangskontroll, abonnement og varsling for å nevne noe. 

Automatisk innlogging

Sett opp automatisk innlogging via Office365 (for teknikere Azure AD multi-tenant SSO), slik at du slipper å huske brukernavn og passord.

Også for de uten hytter

Firma og forening kan subsidiere de ansattes leieforhold på de beste 40 000 hyttene Novasol har å tilby. 

Brukeren

Den vanlige Brukeren er de ansatte, medlemmer, pensjonister og alle andre tilknyttede personer som dere som arbeidsgiver ønsker å gi tilgang til hyttene deres.

CabinWeb har fokusert på å gjøre hyttene så innbydende og flotte som mulig ut, slik at Brukeren får lyst til å bruke dem, og samtidig sikre at systemet så enkelt og lettforståelig som mulig, slik at alle som ønsker å leie en hytte, klarer å leie en hytte.

Brukeren har kan blant annet:

 • registrere søknad på spesifikke hytter i spesifikke perioder, spesifisert av arbeidsgiver.
 • bestille spesifikke hytter i spesifikke perioder, spesifisert av arbeidsgiver.
 • sende forespørsel på spesifikke hytter som er definert til utleie «kun på forespørsel».

Brukeren har tilgang til søknader og bestillinger, og vil få varsel ved hver viktig operasjon (eks. ved tildeling, endring i pris, avbestilling, påminnelser, tilbakemeldingsskjema etc.)

Administratoren

Administratoren er utnevnt av arbeidsgiver for å administrere alle aspektene ved utleie av hyttene. Denne personen kan være en ansatt, en representant fra CabinWeb, eller en tredjepart innleid av arbeidsgiver for å utføre dette arbeidet.

For arbeidsgiver er det viktig at systemet markedsfører utleieobjektene bra, gir rask og god oversikt, og med mulighet for tilpasning. Sikkerhet og soliditet er forventet å være i høysetet. CabinWeb har høyt fokus på sikkerhet og soliditet, i tillegg til stor tilpasningsdyktighet. God markedsføring av utleieobjektene er avhengig av administratoren, som ved bruk av riktig tekst, bilder og videoer optimaliserer hyttens potensiale.

Administratoren passer på at prisene er riktige, trekningene er satt opp etter Kundens regler, og er som oftest også ansvarlig for å yte brukerstøtte til brukerne. Administratoren er også ansvarlig for å rapportere til Kunden om hyttenes dekningsgrad, inntjening/kost o.l.

For at Administratoren skal kunne gjøre en så god jobb som mulig, på kortest mulig tid, har vi forenklet og optimalisert arbeidsoppgavene ved f.eks. å delegere oppgaver til brukerne der det har vært mulig, slik at Administrator skal ha anledning til å bruke tiden sin på det som er viktig.

Administratorens arbeidsted er kalt Kontoret. Her har Administratoren tilgang til alt fra brukernes bestillinger, til trekninger og systemoppsett, og alt innimellom. Så snart en entrer Kontoret, vil en bli møtt med et dashbord som viser viktige KPI’er som blant annet ledige hytter og omsetning. Det finnes selvsagt mange andre tall som en kan rapportere på, samlet under menyvalg "Rapporter" som kan filtreres og sorteres, og ikke minst eksporteres til Excel for videre prosessering.

Rapportene

CabinWeb inneholder mange rapporter som skal kunne dekke de aller fleste krav en arbeidsgiver, utleier, tjenesteleverandør eller velferdskontor kan ha. Hver av rapportene kan både filtreres og sorteres, og ikke minst eksporteres til Excel, for videreformidling eller videre bearbeiding av datagrunnlaget. Rapporter utvikles kontinuerlig etter som behovet endrer seg i markedet. Dersom du ikke finner den rapporten du ønsker gir du bare beskjed til support. Dersom din rapport er noe som flere kan ha glede av, så inkluderes den i systemet.

Oppsummert 

En kort oppsummering av Kontorets funksjoner. Der det er naturlig, vil funksjonene inkludere mulighet for administrator å legge til nye og endre eksisterende objekter.

 • Bestillinger - En oversikt over alle bestillinger (og forespørsler).
 • Meldinger - In-app meldinger mellom bruker og hytteansvarlig, og meldinger fra administrator til 1, mange eller alle bruker(ne).
 • Ferieboliger -> En oversikt over alle utleieobjekter.
 • Blokkering -> En oversikt over alle periodene hvor en eller flere ferieboliger er blokkert.
 • Trekninger -> En oversikt over alle perioder hvor brukerne må søke for å for å få tildelt en hytte (eks. Sommerferie).
 • Bestillingsperioder -> En oversikt over alle perioder hvor brukerne kan bestille direkte.
 • Brukergrupper -> En oversikt over Kundens brukergrupper, og hvilke spesielle pris-regler som gjelder for den enkelte brukergruppen.
 • Brukere -> En oversikt over alle brukere.
 • Karantener -> Kundens reglerverk for prioritering basert på tidligere bruk.
 • Tilgangsforespørsler -> Dersom Kunde ønsker at nye brukere skal ha mulighet til å be om tilgang elektronisk.
 • Tilbakemeldingsskjema -> En oversikt over besvarte tilbakemeldingsskjema. Tilbakemeldingsskjema sendes ut til brukerne etter endt leieforhold.
 • Systemoppsett -> Innstillinger som benyttes av systemet for å håndheve Kundes reglement.
 • Meldingsmaler -> Hvor Kunden selv bestemmer hvilken informasjon som skal sendes til bruker, når den skal sendes og hvor ofte.
 • Epost Logg -> En oversikt over alle eposter sendt fra systemet.
 • Betalingskontoer -> Ved bruk av kort-betaling kan en velge utbetaling til en eller flere kontoer. Disse kontoene administreres her. 
 • Subsidier -> Regler for subsidiering for de som ønsker å subsidiere de ansattes leieforhold på Novasol hytter istedet for å eie/leie selv på åremål. 
 • Prismatriser -> Alle døgn, uke, helg og spesialpriser for alle utleieobjektene samlet på ett sted for enkel administrasjon.
 • Adm. områder -> Benyttes dersom en ønsker å fordele hytter i flere administrative områder (regioner) 
 • Sekvenser -> Regler for prioriterings-rekkefølge i trekninger.
 • Stikkord -> Benyttes for å registrere søkeord for utleieobjekter ved bruk av fritekst-søk.
 • Rapporter -> Forskjellige rapporter for vidererapportering på diverse KPI'er.